എസ്.വൈ.എസ് ദേശീയ സമ്മേളനം ബാംഗ്ലൂർ

0

ഇസ്‌ലാം സൗഹൃദത്തിന്റെ മതം എന്ന സന്ദേശവുമായി സുന്നി യുവജന സംഘം സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം
ജൂണ്‍ 6, 7 – മില്ലേഴ്‌സ് റോഡ് അബ്ദുല്‍ ഖുദ്ദൂസ് സാഹിബ് ഈദ് ഗാഹ് ശംസുല്‍ ഉലമാ നഗർ ബാംഗ്ലൂർ

 

SYS National Delegates Conference

[img src=http://sysstatecommittee.com/wp-content/flagallery/sys-national-delegates-conference/thumbs/thumbs_sys-national-delegates-conference-bangalore-1.jpg]860
[img src=http://sysstatecommittee.com/wp-content/flagallery/sys-national-delegates-conference/thumbs/thumbs_sys-national-delegates-conference-bangalore-2.jpg]680
[img src=http://sysstatecommittee.com/wp-content/flagallery/sys-national-delegates-conference/thumbs/thumbs_sys-national-delegates-conference-bangalore-3.jpg]600
[img src=http://sysstatecommittee.com/wp-content/flagallery/sys-national-delegates-conference/thumbs/thumbs_sys-national-delegates-conference-bangalore-4.jpg]680
[img src=http://sysstatecommittee.com/wp-content/flagallery/sys-national-delegates-conference/thumbs/thumbs_sys-national-delegates-conference-bangalore-5.jpg]610
[img src=http://sysstatecommittee.com/wp-content/flagallery/sys-national-delegates-conference/thumbs/thumbs_sys-national-delegates-conference-bangalore-6.jpg]510
[img src=http://sysstatecommittee.com/wp-content/flagallery/sys-national-delegates-conference/thumbs/thumbs_sys-national-delegates-conference-bangalore-7.jpg]630
[img src=http://sysstatecommittee.com/wp-content/flagallery/sys-national-delegates-conference/thumbs/thumbs_sys-national-delegates-conference-bangalore-8.jpg]510
[img src=http://sysstatecommittee.com/wp-content/flagallery/sys-national-delegates-conference/thumbs/thumbs_sys-national-delegates-conference-bangalore-9.jpg]460
[img src=http://sysstatecommittee.com/wp-content/flagallery/sys-national-delegates-conference/thumbs/thumbs_sys-national-delegates-conference-bangalore-10.jpg]460
[img src=http://sysstatecommittee.com/wp-content/flagallery/sys-national-delegates-conference/thumbs/thumbs_sys-national-delegates-conference-bangalore-11.jpg]470
Share.